EKAER – nem kell kockázati biztosítékot nyújtani a koronavírus veszélyhelyzetben

Az EKAER biztosíték nyújtására kötelezettek a veszélyhelyzet idejére felmentést kapnak az EKAER-biztosíték nyújtása alól. A korábban nyújtott biztosíték visszajár az érintett a fuvarozók, társaságok számára.

Kockázati biztosíték – felfüggesztve


A 2020. április 21-én kihirdetett 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet az EKAER kötelezettség tekintetében is fontos változásokat hozott. A rendelet EKAER kockázati biztosítékot érintő szabályváltoztatása 2020. április 22-től már hatályos.

Eszerint a normál működéstől eltérően az EKAER köteles adózó a veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig mentesül a kockázatos áru furvrozásához kapcsolódó kockázati biztosíték nyújtása alól.

NAV az EKAER bejelentésekhez kapcsolódóan haladéktalanul, hivatalból intézkedik a már befizetett kockázati biztosíték összegének az adózó részére történő visszautalásáról. Illetve a vállalt garancia felmondásához szükséges hozzájárulásának a pénzintézet felé történő továbbítása kapcsán.

Meghosszabbodik az útszakasz mentesítési kérelmek érvényessége


Az EKAER rendelet egyedi mentességre vonatkozó szabályaitól eltérően az útszakasz mentesítésre vonatkozó engedély érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt végig fennáll. A feltételek fennállását a veszélyhelyzet ideje alatt nem kell vizsgálni.

EKAER – így módosíthatók a már lezárt EKAER bejelentés adatai


Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása 2020. márciusa óta lehetővé teszi a már lezárt EKAER számhoz kapcsolódó adatok módosítását. Az Art. olyan régóta várt, a valós élethelyzeteket rugalmasabban kezelő új szabályokkal bővült, amelyek kifejezetten az EKAER számok módosításához kapcsolódnak. Az Art 113/A. § határozza meg, hogy az EKAER szám lezárását követően, hogyan lehet módosítani a bejelentést.

Amennyiben az adózó EKAER bejelentésében egy (az EKAER rendeletben meghatározott) módosítható adatot hibásan adott meg, akkor a lezárt bejelentést egy alkalommal, az EKAER-szám lezárását követő 3 munkanapon belül módosíthatja. A módosítást legfeljebb addig lehet kezdeményezni, amíg az állami adó- és vámhatóság az adott szállítmány ellenőrzését meg nem kezdi. A határidő elmulasztása esetén már nincs lehetőség korrekcióra, igazolási kérelem benyújtására.

A módosítást/pótbejelentést az adózó az EKAER felületén elektronikusan teheti meg. Az EKAER bejelentés módosítása esetében a bejelentő pótlék megfizetésére köteles. Ha a pótbejelentés alapján az adózó magasabb összegű kockázati biztosíték nyújtására kötelezett, akkor a pótbejelentést csak akkor teljesíti, ha először az emelt kockázati biztosítékot rendelkezésre bocsátja (bankgarancia vagy letét formájában). Ez alól átmenetileg felmentést ad a fenti friss átmeneti rendelkezés a veszéhelyzet idejére.

A pótbejelentés díjpótléka módosítható adatonként ötezer forint az érintett tételsorok számától függetlenül. A pótlékok befizetésére NAV külön 414-es adónem kód alatt nyilvántartott bevételi számlát tart fenn. A pótlék a bejelentést követő munkanapon esedékes, annak elengedésére, mérséklésére nincs lehetőség, megfizetésére részletfizetés nem engedélyezhető.

Milyen adatokat lehet módosítani EKAER száma lezárása után?


Az EKAER szám lezárását követően lehet változtatni:

 • az egyes termék megnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kilogrammban,
 • kockázatos termék esetében, ha a termék közúti fuvarozásának indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés, az egyes termék megnevezésekhez tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termék megnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték,
 • a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma, az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló fuvarozás esetén legalább azon gépjármű(vek) forgalmi rendszáma(i),amellyel/amelyekkel a belföldi útszakaszon történik a fuvarozás.

Továbbra is le kell zárni az EKAER számokat?

Igen, EU-Belföld, illetve Belföld-belföld viszonylatok esetében az EKAER szám lezárása (megérkezés időpontjának bejelentése) továbbra is kötelező, méghozzá a megérkezéstől számított 3 munkanapon belül. Az EKAER számok lezárása továbbra is pótlékmentes. A pótbejelentésre vonatkozó új szabály nem a régi szabályok helyett, hanem mellettük lép életbe.

Hogy ez mit jelent a gyakorlatban, eset válogatja. Bizonyos esetekben például – különösen, ha az ügylet véglegesítése a vevő visszaigazolásától függ (átvett tömeg, érték, stb.) – érdemes az EKAER szám lezárásával kivárni a vevő visszaigazolását – feltéve, hogy az három napon belül megtörténik – és csak ezt követően lezárni az EKAER számot. Ezzel elkerüljük az 5.000 forintos pótlék megfizetését.

Referenciák:

Hasonló kihelyezett EKAER oktatásokról az alábbi visszajelzések érkeztek:

 • „Áfa, láncügylet volt a leghasznosabb rész. A száraz anyagot dr. Sztankó Dániel érdekesen adta elő. Példákkal, szituációkkal segítve megértést” (könyvelő egy  Fejér megyei műtrágya kereskedő cégnél)
 • „Hasznosnak tartottam az oktatást. Sok olyan információt kaptam, amit eddig nem tudtam. Az egész előadást érdekesnek találtam.” (logisztikai ügyintéző egy Fejér megyei műtrágya kereskedő cégnél)
 • „Hasznos volt, mert az eddig bizonytalanságok letisztultak. Ami eddig nem volt egyértelmű, most az lett” (pénzügyi asszisztens egy Fejér megyei műtrágya kereskedő cégnél)
 • „Hasznos volt, fény derült arra, hogy milyen logika szerint kell eldönteni a pénzügyes / logisztikus kollégáknak, hogy EKAER kötelezettség van/nincs” (Galvánüzem vezező egy budapesti gyártó cégnél)
 • „A példák tetszettek legjobban. Megtudtam, milyen adatot kell szolgáltatnom a logisztika, pénzügy részére” (Értékesítő mérnök egy budapesti gyártó cégnél)
 • „Láncügyletekre vonatkozó rész volt a legjobb” (főkönyvelő egy budapesti gyártó cégnél)
 • „Nekem hasznos volt, hogy végig ment az általánosságokon, szabályokon példákkal kiegészítve” (Bonyolító munkakörben dolgozó munkatárs egy budapesti vegyipari cégnél)
 • Nagyon hasznos volt, minden problémás kérdésen sikerült végig menni, megkaptuk a választ” (Admin vezető egy budapesti vegyipari cégnél)

EKAER képzés tematikája

Ne hagyja, hogy a koronavirus legyőzze a vállalkozását. Jelentkezzen online EKAER képzésre.

Az EKAER oktatás keretén belül a tematika az ÜGYFÉLNÉL a gyakorlatban felmerülő problémákhoz igazodik. Jellemzően a kihelyezett oktatás tematikája az alábbi témákat érint:

 • Milyen esetekben kell EKÁER számot kérni?
 • Kinek kell kérni EKÁER számot?
 • Hogyan kell EKÁER számot igényelni?
 • Ki lehet feladó, címzett, végfelhasználó?
 • Kockázatos élelmiszerek, egyéb kockázatos termékek
 • Mi az egyéb célú behozatal és kivitel?
 • EKAER mentességek: 2500 kg és 5 millió forint, illetve 500 kg és 1 millió forint mire vonatkozik pontosan?
 • Hogyan jelentsem a tömeget és az értéket?
 • Tömeg és érték eltérés (mi a teendő, ha a fuvarokmány, számla vagy más dokumentum adataiban eltérés mutatkozik)
 • EKAER számok lezárása
 • Gyűjtő fuvar
 • Hogy kell bejelenteni az átrakodást, a szétrakodást, a kirakodást?
 • Mi van, ha túl sok EKÁER számot kérek és mi van, ha túl keveset
 • Göngyöleg
 • Visszáru, garanciális javítások
 • Nemzetközi és belföldi láncügyletek
 • Háromszögügyletek
 • Saját áru mozgatása
 • Konszignációs raktár, vevői készlet
 • Belföldi és nemzetközi bérmunka
 • Importügyletek, közvetett vámjogi képviselőn keresztül megvalósuló ügyletek
 • Gyakori hibák és ellenőrzési tapasztalatok
 • Milyen háttérdokumentációval, igazolásokkal kell rendelkezni?
%d blogger ezt szereti: